Koulutusavustus

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry avustaa jäseniään Insinööriliitto IL ry:n järjestämiin koulutuksiin osallistumisessa Seinäjoen ulkopuolella seuraavasti. Koulutuspaikan etäisyys kotoa

  • 50-100 km, avustus 25 EUR
  • 101-150 km, avustus 50 EUR
  • 151-200 km, avustus 75 EUR
  • yli 200 km, avustus 100 EUR

Laskutus tapahtuu koulutuksen jälkeen taloudenhoitajalle.