Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Aika: 28.9.2022 klo 18:00 (Ruokailu klo 17:15)

Paikka: Etelä-Pohjanmaan insinöörit ry toimitilat, Impivaarantie 2, 60420 Seinäjoki

Kutsutut: Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n jäsenet

Esityslista:

1.       Kokouksen avaus

2.       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan hallituksen tulee toimittaa jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallinen kutsu yhdistyksen kokoukseen tai ilmoitettava siitä alueella ilmestyvässä sanomalehdessä.

3.       Kokouksen järjestäytyminen

4.       Työjärjestyksen vahvistaminen

5.       Vahvistetaan sääntömuutos, ensimmäinen käsittely

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry:n hallituksen kokouksessaan 6.8.2022 ylimääräiselle kokoukselle  laatima sääntömuutosesitys on yhdistyksen netti-sivuilla www.epiry.fi

6.       Aloitteet

Sääntöjen mukaan yhdistyksen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen kokoukselle. Aloite on toimitettava kirjallisena hallitukselle viimeistään 30pv ennen yhdistyksen kokousta. Hallitus esittää aloitteet yhdistyksen kokouksen käsiteltäviksi.

7.       Ilmoitusasiat

8.       Muut asiat

9.       Kokouksen päättäminen