Kuulumisia insinöörikoulutuksen poikkeusoloista – katse vahvasti tulevaisuudessa!

16.8.2021

Kuluneen vuoden jälkimainingeissa ei liene kenenkään mahdollista kertoa kuulumisista aloittamatta korona-virus pandemian mukanaan tuomia poikkeusoloja. Viimeiset 12 kuukautta ovat olleet hämmästyttävää sopeutumisen ja uuden omaksumisen aikaa korkeakoulumaailmassa, eikä Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikkö ole ollut poikkeus. Etätyöskentely, etäopetus ja etäopiskelu ovat tulleet ryminällä arkeemme ja taidot molemmissa ovat kehittyneet huimaa vauhtia sekä opettajilla että opiskelijoilla. Ajanjakso on ollut koetteleva, ja kärsivällisyyttä sekä sinnikkyyttä tarvitaan edelleen.

Etelä-Pohjanmaan kohtuullisen hyvän korona-tilanteen ansiosta tekniikan yksikkö on voinut pitää laboratorio-opetuksen käynnissä lähes normaalisti pitkin vuotta. Tämä on ollut ensisijaisen tärkeää insinööritaitojen karttumisen ja opiskelijoiden ryhmäytymisen ja yhteistyön kannalta. On ollut myös ilo huomata, miten suutarin lapsella on kengät: SeAMK tekniikka on kehunut olevansa digitalisaation osaamisessa edelläkävijä monella mittarilla ja nämä puheet on nyt onnistuneesti punnittu myös vallitsevissa poikkeusoloissa. Opetuksessa on monissa opinnoissa nopeasti siirrytty tilapäisesti mm. koulun koneiden etäkäyttöön, kokeiltu HD-tasoista monikamerakuvausta laboratorioista ja hyödynnetty digitaalisten kaksosten ja virtuaalimalleja. Kaikki tämä on edesauttanut opetuksen jatkumista niin normaalina, kuin suinkin mahdollista näissä olosuhteissa. Tästä iso kiitos kuuluu osaavalle ja kehitysorientoituneelle henkilöstöllemme.

Kuvateksti: SeAMK tekniikka investoi vahvasti viime vuonna uuteen sähköautotekniikkaan, huomioiden myös autonomisen ajamisen tulevaisuuden tarpeet uuden ”tulevaisuuden ajoneuvoteknologiat”-tutkimusryhmän toimintaa silmälläpitäen

Tässä vaiheessa kuitenkin on syytä kääntää katseet jo kohti syksyä. Tulemme tekemään paluun normaalimpaan arkeen syyslukukauden puolella, toki turvallisuuteen liittyvät tekijät huomioiden. Tällöin meillä on myös paljon uutta odottamisen arvoista tekemistä luvassa. SeAMK sai viime kesänä ilouutisen tietotekniikan insinöörien koulutusvastuun paluusta tutkintotarjontaamme, minkä myötä meillä alkaa tulevana syksynä poikkeuksellisesti kaksi täysin uutta insinööritutkinto-ohjelmaa, kun myös englanninkielinen automation engineering tutkinto-ohjelma käynnistyy. Kyseiset tutkinto-ohjelmat ovat avainasemassa, kun puhutaan maakuntamme digitalisaation ja kansainvälistymisen edistämisestä.

Tekniikan yksikkö on kuluneen vuoden aikana myös laajentanut tutkimuksellista pohjaansa. Digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin muodostaman vahvuusalamme oheen olemme muodostaneet tulevaisuuden ajoneuvoteknologioihin liittyvää uutta tutkimusryhmää, joka pystyy palvelemaan sekä alueen autoalan kehittämistä, että maakunnan vahvaa työkoneteknologiateollisuutta. Myös verkottumisemme muiden yliopistojen kanssa on jatkunut vahvana, ja SeAMK on yhtenä korkeakouluna mukana Sustainable Industry X Manufacturing EDIH-konsortiossa, jota ehdotetaan yhdeksi Euroopan Komission nimittämistä digitaalisista innovaatiokeskittymistä.

Näistä lähtökohdista meidän on hyvä suunnata kohti paluuta normaalimpaan arkeen insinöörikoulutuksen osalta, hyödyntäen kuitenkin parhaita oppeja viimeisiltä kuukausilta. Olemme mm. aloittamassa Suupohjan ja Järviseudun kuntien kanssa uudenlaista insinööriopintojen toteuttamispilottia hybridi-opetuksen keinoin. Tästä ja monesta muustakin ajankohtaisesta koulutuksesta löytyy lisätietoja SeAMKin verkkosivuilta.

Terveisin,

Heikki Rasku
Yksikön johtaja
SeAMK Tekniikka